type='text/css'>

Jakamisen Paikka

 

Jakamisen Paikka ry toimii välityömarkkinoilla tukien työttömien henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä.

Japa pyrkii ehkäisemään työttömyydestä aiheutuvaa syrjäytymistä niin kantaväestön kuin maahanmuuttajien osalta.

Yhdistyksen perustehtävä on syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten osallistaminen ja sosiaalinen tukeminen kristilliseltä arvopohjalta.